engl   russ   ukr   Головна Редакційна колегія Тематика Анотації Правила оформлення Адреса  
 
Журнал ІРЕ НАН України “Радіофізика та Електроніка” публікує статті та стислі повідомлення, що містять результати фундаментальних і прикладних досліджень, опис методів досліджень, апаратурної реалізації та практичного використання в області радіофізики й електроніки відповідно з такими науковими напрямами:
 
Теорія електромагнітного поля
Електродинаміка НВЧ
Розповсюдження та розсіювання хвиль
Радіофізика твердого тіла та плазми
Вакуумна та твердотільна електроніка
Статистична радіофізика
Прикладна радіофізика
 

Перекладені на англійську мову статті журналу публікуються в журналі