engl   russ   ukr   Головна Редакційна колегія Тематика Анотації Правила оформлення Адреса  
 
 

Ж У Р Н А Л

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

КВ № 15017-3889ПР от 16.03.2009

 

Видається з 1996 року

4 рази на рік

Передплатний індекс за каталогом видань України - 37867

  nti@ire.kharkov.ua

Засновники:

 

Національна академія наук України

Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова

 

Журнал входить до Переліку №1 наукових видань України, що можуть публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора й кандидата фізико-математичних наук за фахом "РАДІОФІЗИКА"

 

(Бюлетень ВАК України, №4, 2010р.)