Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я Усикова НАН України
Спеціалізована вчена рада з захисту докторських дисертацій Д 64.157.01

Повідомлення про захист дисертації Бекірова Бекіра Еміровича

4 лютого 2016 року о 15:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.157.01 відбудеться захист дисертації

Бекірова Бекіра Еміровича
«Радіоспектроскопія напівмагнітних напівпровідників на основі селеніду ртуті з домішками заліза та хрому в НВЧ діапазоні»

за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (адреса: 611085, м. Харків, вул. Ак. Проскури, 12).

 Автореферат

 Дисертація

Відгуки опонентів:
 Савченко Д. В. - кандидат фізико-математичних наук
 Гордієнко Ю. О. - доктор фізико-математичних наук, професор

______________________________________________________________

2015

     Sharabura O. M.

      Abstract
      Dissertation
      Review-1
      Review-2

     Varianytsia-Roshchupkina L. A.

      Abstract
      Dissertation
      Review-1
      Review-2
 
 
Copyringht © 2006 IRE.All Right Reserved